visie

Tab: De invoegpositie verplaatsen — het creëren van extra ruimte

Wij hebben met Tab Architects de ambitie om in onze projecten de startpositie te verplaatsen: verder te springen dan de loutere vraagstelling of de specificiteit van de programmatorische eisen. We denken in universele oplossingen, eerder dan het specifieke. Een oplossing voor een planorganisatie op maat dat voldoet aan de huidige vraag maar tegelijk kan evolueren in de tijd. We verbinden de specifieke context van onze opdrachten aan een universele vormentaal en een evidente planorganisatie die het gevraagde toelaat en nog meer toelaat… Onze visie op duurzaamheid. Duurzaam in de flexibiliteit en de diversiteit van gebruik en gebruikers. Een inclusieve architectuur.

Ruimte zien we niet enkel als de omslotenheid van een project, de afgesloten plaats van het gebouwde maar ook als de uitgebreidheid, de extensie van onze gebouwen. We streven naar een krachtige, sobere architectuur waarbij de ingreep de totaliteit van de omgeving revaloriseert en een dynamiek creëert zonder een gebrek aan respect voor het bestaande. We geloven dat alleen een gevoeligheid met de context en de articulatie van het plaatskarakter het wonen van de mens mogelijk maakt. Door middel van architectuur een bewoonbaar landschap maken.

Onze aandacht voor materialiteit, tactiliteit, ritmiek en verhouding helpen ons om een scherp standpunt te formuleren. We hebben een voorliefde voor opdrachten waarbij we orde kunnen vestigen in de complexiteit van het banale en het amalgaam van het bestaande. Een voor de hand liggende beeldbepalende, gepaste aanwezigheid zonder ongepaste bravoure als eindresultaat.